Det här är IQ LOGISTICS AB

Tredjepartslogistik

IQ Logistics är sedan företagets tillkomst angelägna om att erbjuda en hög servicegrad inom våra expertområden. Då företaget utvecklats med andra verksamhetsområden och mot flera kunder, är IQ:s styrka stor flexibilitet, korta beslutsvägar, snabba och tillförlitliga leveranser av produkter och tjänster.

  • Flexibilitet - Vår styrka är det lilla företagets flexibilitet och korta beslutsvägar.
  • Snabba och tillförlitliga leveranser - Vi lägger stor vikt på snabbhet.
  • Miljömedvetenhet - IQ ska på ett kostnadseffektivt och miljömässigt riktigt sätt tillfredsställa våra kunders behov.