Tredjepartslogistik

IQ Logistics är sedan företagets tillkomst angelägna om att erbjuda en hög servicegrad inom våra expertområden. Då företaget utvecklats med andra verksamhetsområden och mot flera kunder, är IQ:s styrka stor flexibilitet, korta beslutsvägar, snabba och tillförlitliga leveranser av produkter och tjänster.

  • Flexibilitet – Vår styrka är det lilla företagets flexibilitet och korta beslutsvägar.
  • Snabba och tillförlitliga leveranser – Vi lägger stor vikt på snabbhet.
  • Miljömedvetenhet – IQ ska på ett kostnadseffektivt och miljömässigt riktigt sätt tillfredsställa våra kunders behov.