IQ Logistics

Miljö- och Logistikpartner

för all typ av industriförnödenheter och kemikalier.

IQ Logistics är sedan företagets tillkomst angelägna om att erbjuda en hög servicegrad vid beställning och leverans av kemikalier.