Lagerhantering

Lagerhantering

En aktiv partner som CMS- leverantör till industriella kunder.

IQ erbjuder sig som en aktiv partner till industriella kunder att ingå avtal som CMS- leverantör. Det innebär att vi ombesörjer inköp, lagerhållning och leverans av kemikalier efter våra kunders önskemål, på ett miljömässigt säkert sätt.

Leverantörskontakter, hantering och fakturering underlättas genom förenklade rutiner och ger dessutom en fullständig kontroll över miljödokumentation och statistikuppgifter enligt myndighetskrav.

Är du intresserad av Lagerhantering?

Kontakta oss genom att skicka ett mail till iq@iqlogistics.se