Om IQ Logistics

Om IQ Logistics

Här kan du läsa om bolagets vision och historia.

Vår vision

IQ Logistics är sedan företagets tillkomst angelägna om att erbjuda en hög servicegrad inom våra expertområden. Då företaget utvecklats med andra verksamhetsområden och mot flera kunder, är IQ:s styrka stor flexibilitet, korta beslutsvägar, snabba och tillförlitliga leveranser av produkter och tjänster.

IQ:s framtidstro är att dessa egenskaper ska leda till nya kunder och marknader samt ge en ökad tillväxt i företaget. För att nå företagets vision, påverkas verksamhetens alla delar, vare sig det handlar om kvalitet, miljö eller arbetsmiljö.

IQ har en ambitionsnivå att vara pådrivande i den omvandlingsprocess som leder till ett mer hållbart samhälle. Utifrån denna värdering gäller följande för IQ:s verksamhet:

IQ ska på ett kostnadseffektivt och miljömässigt riktigt sätt tillfredsställa våra kunders behov. Denna process drivs framåt genom att ha:

  • Personal med bred och god kompetens inom sitt arbetsområde
  • Ett väl fungerande kvalitetssäkrings- och uppföljningssystem
  • En attraktiv arbetsplats som skapar en hög motivation och ger utrymme för personlig utveckling och kreativitet
  • En god arbetsmiljö avseende både säkerhets- som psykosociala faktorer.

Historien om IQ Logistics

IQ Logistics grundades 2004 av tre företag med kompetens från olika affärsområden, Olssons Logistics inom transportsektorn,  PLS Produkter inom kemikalieverksamhet och TMV Miljöteknik inom miljöområdet.

Anledningen till tillkomsten av företaget var en förfrågan från Volvo Car Corporation vid separationen från Volvo AB, om att ombesörja lager och distribution av kemikalieförnödenheter till företaget. Under 2009 skrevs ytterligare kontrakt med Volvo Powertrain Skövde om att ta hand om deras transportcentral där Interntaxi (på Volvoområdet i Skövde), uthyrningar av personbilar samt budtransporter ingår. Ytterligare utveckling av verksamheten sker 2012 då IQ Logistics skriver kontrakt med ILS Nordic med uppdrag att ombesörja lagerhantering, orderplock samt distribution.

Under 2016 sker stora förändringar inom företaget

Volvo Car Corporation önskar vidga samarbetet med hubbar runt om i Världen, efter noga övervägande beslutar sig IQ Logistics för att tacka nej till utvidgningen och därmed går Volvo Car Corporation och IQ Logistics AB skilda vägar. Som direkt konsekvens av detta, minskar omsättningen i företaget och ägarkonstellationen förändras. Olssons Logistics, PLS Produkter och TMV Miljöteknik säljer företaget till familjen Forsberg ( Anders, Jonas, Viktor och Ludwig) som samtliga varit anställda inom bolaget.

Med ny ledning på IQ Logistics och kunder med visioner, utvecklas ILS Nordic med ännu ett företag. Med start i slutet av 2016 startar ILS Nordic aktiebolaget Autolubes Nordic AB och skriver kontrakt mellan bolagen gällande lagerhantering, orderplock samt distribution.

Utvecklingen inom företaget är en ständig process och IQ Logistics Ab är alltid intresserade av nya affärskontakter.