IQ Logistics

Kemikalier

IQ erbjuder sig som en aktiv partner till industriella kunder att ingå avtal som CMS- leverantör. Det innebär att vi ombesörjer inköp, lagerhållning och leverans av kemikalier efter våra kunders önskemål, på ett miljömässigt säkert sätt.

Leverantörskontakter, hantering och fakturering underlättas genom förenklade rutiner och ger dessutom en fullständig kontroll över miljödokumentation och statistikuppgifter enligt myndighetskrav.

Genom vår specialistkompetens inom miljöområdet, kan vi också bistå med rådgivning och rekommendationer vid val mellan kemikalier, eller genomföra riskbedömningar.

Produktlistan

Nu har vi gjort det ännu lättare att hitta i bland våra kemprodukter. Till produktlistan

Är du intresserad?

Kontakta oss genom att skicka ett mail till

truck lyfter kemikalietank