IQ Logistics

Verksamhetsområden

IQ Logistics är sedan företagets tillkomst angelägna om att erbjuda en hög servicegrad vid beställning och leverans av kemikalier. Då företaget utvecklats med andra verksamhetsområden och mot flera kunder, är IQ:s styrka stor flexibilitet, korta beslutsvägar, snabba och tillförlitliga leveranser av produkter och tjänster.


KemikalierBudtransporterBiluthyrning