IQ Logistics

Företaget

IQ Logistics grundades 2004 av tre företag med kompetens från olika affärsområden, Olssons Logistics inom transportsektorn,  PLS Produkter inom kemikalieverksamhet och TMV Miljöteknik inom miljöområdet.

Anledningen till tillkomsten av företaget var en förfrågan från Volvo Car Corporation vid separationen från Volvo AB, om att ombesörja lager och distribution av kemikalieförnödenheter till företaget.

Vision

IQ Logistics är sedan företagets tillkomst angelägna om att erbjuda en hög servicegrad vid beställning och leverans av kemikalier. Då företaget utvecklats med andra verksamhetsområden och mot flera kunder, är IQ:s styrka stor flexibilitet, korta beslutsvägar, snabba och tillförlitliga leveranser av produkter och tjänster.

IQ:s framtidstro är att dessa egenskaper ska leda till nya kunder och marknader samt ge en ökad tillväxt i företaget. För att nå företagets vision, påverkas verksamhetens alla delar, vare sig det handlar om kvalitet, miljö eller arbetsmiljö.

IQ har en ambitionsnivå att vara pådrivande i den omvandlingsprocess som leder till ett mer hållbart samhälle. Utifrån denna värdering gäller följande för IQ:s verksamhet:

  • IQ ska på ett kostnadseffektivt och miljömässigt riktigt sätt tillfredsställa våra kunders behov.

Denna process drivs framåt genom att ha:

  • Personal med bred och god kompetens inom sitt arbetsområde
  • Ett väl fungerande kvalitetssäkrings- och uppföljningssystem
  • En attraktiv arbetsplats som skapar en hög motivation och ger utrymme för personlig utveckling och kreativitet
  • En god arbetsmiljö avseende både säkerhets- som psykosociala faktorer.

IQ Logistics kontor

IQ Logistics logga